Mimosoudní vymáhání pomáhá při vymáhání pohledávek

Paragraf, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.comParagraf, ilustrační foto. Foto: archiv Pixabay.com

Institut mimosoudního vyrovnání pomáhá nejen proti nekalým obchodním praktikám, ale i při vymáhání pohledávek. Je to jedna z nejefektivnějších a nejrychlejších cest k uhrazení pohledávky.

Reklama

Soudní jednání je obvykle zdlouhavé, trvá i roky a šance na splacení pohledávky se tak snižuje.

Proto do procesu vstupuje i jiný způsob, jak se jako věřitel domoci dluhu u dlužníka.

Platí, že čím dříve bude zahájen proces mimosoudního vymáhání k uhrazení pohledávky, tím větší šance je na její uhrazení od dlužníka.

Výhodou využití mediace bývá časová úspora ve srovnání s délkou soudního projednání věci a často i finanční úspora ve srovnání s náklady vynakládanými na soudní projednání věci.

Mediace je postup mimosoudního řešení sporu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi stranami konfliktu tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení.

Jedním z mediátorů je například Expozitura pro mimosoudní vymáhání a dražby.

U této instituce musí činit pohledávka, aby se jí zabývala, v minimální výši jistiny pohledávky 10 000 Kč.

Celé vymáhací řízení od předání podkladů přes podpis smlouvy až po samotné řízení společnost dokáže obstarat online.

Délka mimosoudního vymáhání není vždy stejná, neboť každý případ je specifický. V ideálním případě instituce podepíše s dlužníkem dohodu o uhrazení pohledávky do 2 měsíců.

Ovšem může se stát, že vymáhání pohledávky nebude úspěšné. Úspěšnost je přímo úměrná kvalitě pohledávky a informací. Důležitými podklady je uznání dluhu dlužníkem jako je například uznaná faktura nebo pohledávka byla avalovaná, tedy podepsaná třetí osobou jakožto ručitelem.

Pokud vymáhací proces nebude úspěšný, věřitel hradí pouze správní poplatek.

V případě úspěchu naopak výše poplatku závisí na výši jistiny pohledávky. Čím je jistina vymáhané pohledávky nižší, tím vyšší je poplatek. Výše poplatku se pohybuje mezi 5 - 30 %. Žádné poplatky se však neplatí předem.

Celý proces se řídí metodami zněním dle platné legislativy České republiky.

Reklama
Přidejte se k nám na Facebooku!

Hodnocení

1.67 hvězdiček / Hodnoceno: 6x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře