Obnova historického přeshraničního spojení mezi Plesnou a Bad Brambachem byla zahájena

Poklepání na základní kámen. Foto: archiv Karlovarský krajPoklepání na základní kámen. Foto: archiv Karlovarský kraj

PLESNÁ - Plesná a Bad Brambach byly historicky vždy propojeny silničním spojením, které fungovalo cca až do pol. 20. století. Následně došlo k jeho uzavření zejména z politických důvodů a od této doby nebyla na stávajících silnicích prováděna žádná údržba, opravy ani větší rekonstrukce či modernizace.

Reklama

Původní šířka obou komunikací nebyla historicky měněna, v původní konstrukci vozovek vzniklo mnoho poruch a závad a původní konstrukce vozovek na obou stranách hranice také neodpovídá svojí únosností předpokládanému dopravnímu zatížení po případném zprovoznění tohoto přeshraničního silničního spojení. Po přistoupení České republiky k Schengenským dohodám tak nemohlo být stávající silniční spojení obnoveno, a proto bylo přistoupeno k plánování potřebných stavebních zásahů a úprav, které by uvedly stávající silnice do řádného stavu odpovídajícímu současným normovým požadavkům na silniční stavby a požadavkům na zajištění bezpečnosti provozu.

Zároveň bylo nutné dle platných právních úprav zohledňovat i otázky ochrany životního prostředí, protipovodňové ochrany atd. Z těchto důvodů se česká a německá strana zavázaly ke vzájemné spolupráci v rámci společného projektu "Obnova historického, přeshraničního slničního spojení Plesná - Bad Brambach". Tento projekt byl úspěšně schválen a bude podpořen v rámci Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Jako lead partner tohoto projektu vystupuje za Karlovarský kraj Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, a dalším partnerem na české straně je Město Plesná. Partneři projektu na německé straně jsou Zemský okres Vogtland a Obec Bad Brambach.

Celkové společné předpokládané náklady celého projektu činí cca 10 mil. Euro. Tato částka ale bude ještě revidována na základě dokončených zadávacích řízení.

Finanční náklady na provedení stavebních prací na české straně činí za část projektu pro Karlovarský kraj cca 76,5 mil. Kč, z čehož 85% nákladů hradí Evropská unie z fondu pro regionální rozvoj, tj. cca 65 mil. Kč, 5% bude uhrazeno ze státního rozpočtu, tj. cca 3,8 mil. Kč, a zbývajících 10% zůstává k úhradě z rozpočtu Karlovarského kraje, tj. cca 7,7 mil. Kč. Předfinancování výdajů projektu je zajištěno schváleným úvěrem. Součástí projektu jsou dále stavební objekty (např. zřízení chodníků, parkovacích stání, opěrných zdí a nových autobusových zastávek), které financuje Město Plesná s předpokádanými náklady cca 26,4 mil. Kč.

Na základě výsledku zadávacího řízení, které se uskutečnilo v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, byl vybrán jako nejvýhodnější uchazeč pro část projektu Karlovarského kraje firma Eurovia CS, a.s.                                        

Stavba byla slavnostně zahájena 10. března 2017 a termín dokončení na české straně se předpokládá do 31. října 2018.

Jedná se o obnovu původního silničního propojení silnice III/21240 v délce cca 0,9 km na české straně (celkem obnovených silnic 2,45 km) a silnice B 92 v délce cca 1,2 km na německé straně. Součástí projektu je vyřešení dopravní situace na náměstí v Plesné, dále výstavba tří nových mostních objektů, opěrných zdí a provedení vynucených přeložek inženýrských sítí. Silninčí propojení je navrženo pro normovou kategorii S 7,5.

SOUVISEJÍCÍ:  Startuje výstavba silnice pro obnovu spojení mezi Plesnou a Bad Brambachem

Reklama
Přidejte se k nám na Facebooku!

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Aktuálně

Západní Čechy čeká další invaze skladů. Zájem mají e-shopy z Německa Západní Čechy čeká další invaze skladů. Zájem mají e-shopy z Německa
Kuchař v karlovarském hotelu kradl kilogramy másla Kuchař v karlovarském hotelu kradl kilogramy másla
Trolejbusy s bateriovým pohonem jsou budoucností pro Plzeň Trolejbusy s bateriovým pohonem jsou budoucností pro Plzeň

Chceme sbírat body, burcuje karlovarský útočník Ondřej Beránek Chceme sbírat body, burcuje karlovarský útočník Ondřej Beránek
Auto srazilo muže, který přebíhal silnici mimo přechod Auto srazilo muže, který přebíhal silnici mimo přechod
Muž okradl seniorku. Ta ho zpacifikovala a předala policistům Muž okradl seniorku. Ta ho zpacifikovala a předala policistům


Komentáře