Hledáme témata a projekty k rozvoji celého kraje, míní hejtmanka

Ilustrační snímek z okraje Plzně. Foto Magistrát města PlzněIlustrační snímek z okraje Plzně. Foto Magistrát města Plzně

Radní města Plzně a kraje se potkali, jednali o galerii, filharmonii, projektu autonomního autobusu, novému systému v dopravě a dalších tématech.

Reklama

K prvnímu společnému jednání se od loňských podzimních voleb sešli  radní města Plzně a radní Plzeňského kraje. Hovořili o tématech, jako jsou nový systém plánování v oblasti dopravy, možnost spoluzakladatelství Plzeňské filharmonie, podpora novostavby Západočeské galerie, podpora nového objektu služeb pro lidi bez domova ve Wenzigově ulici, podpora zdravotně znevýhodněných občanů, ale i například možnost zapojení se do projektu autonomního autobusu v Plzni, spolupráce na projektu pro inkubaci inovativních firem a další.


Podle hejtmanky Ilony Mauritzové se oba subjekty vzájemně podporují. „Jsem ráda, že hledáme témata a projekty k rozvoji celého kraje. Období pandemie koronaviru navíc ukázalo, že umíme spolupracovat ještě více,“ řekla Ilona Mauritzová.

Novinku v oblasti dopravy, jenž bude sloužit nejen městu, ale i kraji a dalším subjektům představil náměstek primátora pro oblast dopravy Michal Vozobule.

„Zavádíme nový systém včetně mapového podkladu, který bude pracovat se záměry v území. Chceme, aby do něj investoři doplňovali akce, jež plánují v horizontu čtyř až pěti let. Cílem je zásadně zvýšit informovanost, co se kde chystá, vyhnout se dopravním komplikacím, kdy různí investoři nevědí o akci toho druhého, což pak zasahuje dopravu. Bude možné lépe koordinovat uzavírky a podobně,“ informoval Michal Vozobule.

Podle něj roste, a to oprávněně, tlak na informování o dopravních investicích, komplikované je to ale v tom, že stavby plánují různé subjekty, tedy město, kraj, stát, vodárna a další. Podle náměstka je velmi dobrá spolupráce s krajskou Správou a údržbou silnic, naopak problémové bývá informování ze strany státu.

V sociální oblasti byl společným tématem projekt, který má navýšit kapacitu služeb pro lidi bez domova. Plzeň chce postavit dům ve Wenzigově ulici, jehož součástí bude noclehárna, nízkoprahové denní centrum a azylový dům. Město žádá o dotaci na projekt, získat by mohlo až 79 milionů korun, náklady odhaduje na 109 milionů korun. Obě strany, tedy město a kraj se dohodly na spolupráci, mj. formou spolufinancování provozu a také tím, že kraj zařadí zařízení do základní sítě sociálních služeb.

„Současné zařízení, které poskytuje podporu lidem v bytové nouzi a lidem bez domova, již nestačí, standardy nevyhovují potřebám 21. století, proto pracujeme na novém projektu. Ohledně žádosti o dotaci čekáme na rozhodnutí, pokud vyjde, kolaudace by mohla být v polovině roku 2023,“ uvedl radní Plzně David Šlouf, jenž má na starost oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem.

Současně David Šlouf informoval o tom, že od 1. října 2021 vznikne nový Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně, jehož ambicí bude také nastavit čtyřleté granty pro sociální organizace, které jsou napojeny na zákon o sociálních službách.

„Granty by běžely od 1. ledna 2022, připraveno nyní na toto máme 65 milionů korun,“ uvedl.

„Moc si vážíme, že se do tohoto Plzeň pouští. Co se týká objektu ve Wenzigově ulici, jsem rád, že se na tom můžeme podílet, jde o unikátní projekt v rámci ČR,“ reagoval náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí Rudolf Špoták. Podle něj je kraj připraven zařadit do základní sítě sociálních služeb i polyfunkční dům Chvojkovy lomy, jde o projekt domova se zvláštním režimem pro zhruba 100 seniorů, na který nyní Plzeň shání peníze. 

Součástí diskuze byla i kultura.

Plzeň poděkovala kraji za významnou finanční podporu Plzeňské filharmonie a nabídla možnost spoluzakladatelství Plzeňské filharmonie městem a krajem, kdy podobný model funguje například u Filharmonie B. Martinů ve Zlíně.

„Zajímá nás, co vzejde z analýzy města ohledně Plzeňské filharmonie. Nicméně mohu slíbit, že ze strany kraje se při přípravě rozpočtu budeme snažit přispět tak, aby filharmonie mohla fungovat jako dnes, nenecháme je ve štychu,“ reagoval náměstek hejtmanky Marek Ženíšek pro oblast kultury a památkové péče.

Podle Elišky Bartákové je situace filharmonie náročná v tom, že nemá své zázemí, svůj koncertní sál, musí si sály pronajímat, což zvyšuje náklady, stejně tak logistika s tím spojená. „Měli bychom do budoucna myslet na to, že by Plzeň potřebovala projekt, který zahrne i koncertní sál a zázemí pro Plzeňskou filharmonii,“ uvedla náměstkyně.

Reklama
Přidejte se k nám na Facebooku!

Hodnocení

3.5 hvězdiček / Hodnoceno: 2x


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře