Vláda vyhlásila omezení pohybu v Česku. Co to znamená?

Koronavirus, ilustrační foto. Foto: Pixabay.comKoronavirus, ilustrační foto. Foto: Pixabay.com

Od 16. března 0:00 do 24. března 6:00 se zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR s výjimkou cest do zaměstnání či výkonu podnikatelské či jiné obdobné čnnnosti. Rozhodla o tom vláda a opatření sdělila na tiskové konferenci v neděli (15.3.2010) hodinu před půlnocí.

Reklama

Omezení se dále netýká nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, nezbytných cest k obstarávání základních životních potřeb (nákup potravin, léků, zdravotnických prostředků, hygienického zboží, krmiv a potřeb pro zvířata, zajištění péče o děti či zvířata, využívání nezbytných poštovních služeb či doplnění pohonných hmot), cest do zdravotnických služeb, cest nezbytně nutných pro pomoc jiné osobě či k vyřízení neodkladných úředních záležitostí.

Vláda nařizuje osobám pobývajícím na území ČR omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště.

Výjimku mají v omezení pohybu po ČR záchranáři či zásobovatelé. Výjimka se vztahuje i na cesty zpět do míst bydliště či na místo pohřbu.

Vláda doporučuje zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, dále podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance.

Má se omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Dále zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry, např. při nákupu. Využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk.

Zajistit podmínky pro rozestup lidí nejméně na 2 metry mají i nákupní centra či pošty. Omezený provoz mají zahájit i veřejné a správní orgány - omezit rozsah úředních hodin (jen pondělí a středa na maximálně tři hodiny).

Pokračují přísná opatření na státních hranicích. Policie bude mít k dispozici 40 celníků a 2096 vojáků.

Ruší se senátní volby ve volebním obvodě Teplice.

A nastávají i další opatření - např. ohledně péče o malé děti.

Vláda nařizuje s účinností od 17. března 2020 6:00 hejtmanům krajů a primátorovi hl. m. Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (...), které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku 3 až 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky.

Vláda nařizuje vykonávat péči o děti ve skupinách nejvýše po 15 dětech.

Vláda specifikovala zákaz v maloobchodu. Nevztahuje se na potraviny, drogerii, lékárny.

Zákaz se nově nevztahuje na: opravy silničních vozidel a prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky ze třetí strany, prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva, pokladní prodej jízdenek, lázeňská zařízení, pokud v nich budou poskytovány lázeňské služby alespoň z části hrazené z veřejného zdravotního pojišťování, provozování pohřební služby a květinářství, provádění staveb a jejich odstraňování, projektová činnost, výdej a prodej zdravotnických prostředků.

Prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění následujících podmínek: je zajištěno, že v místě prodeje pečiva nedochází ke shlukování osob a současně prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.

Zakazuje se provoz autoškol. Zakazuje se provoz taxislužby s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby.

Zakazuje se provoz samoobslužných prádelen a čistíren.

Zakazuje se přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů. Běžný spotřebitel tam nemůže nakupovat, živnostníci jako instalatéři, truhláři apod. tam však dále nakoupit mohou.

Zakazuje se přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb vnitřních i venkovních sportovišť. Současně se ruší modré zóny v rámci obcí.

Restaurace, které vydávají jídlo z oken přes pultík, to činit mohou dál - bez toho,  aby zákazník šel do provozovny.

SOUVISEJÍCÍ: Přehledně koronavirus: Souhrn opatření a omezení v nouzovém stavu

Reklama
Přidejte se k nám na Facebooku!

Hodnocení

Zatím nikdo nehodnotil


Přidat/zobrazit komentáře

Komentáře